سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1400، جلددوم، شماره24

عنوان مقاله : بررسی الزامات تکثیر نسل در متون دینی و نقش آن در حیات طیبه
نویسندگان : ریبوار ابراهیم زاده، جمال طالبی قره قشلاقی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی و کنوانسیون نیویورک
نویسندگان : علی اثنی عشری، نادر مردانی، احمد اسدیان
صفحات : 13-24
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ادله حرمت شدید قذف در فقه اسلامی با توجه به آیات و روایات و ارکان قذف
نویسندگان : سید محمد صادق حسینی، عادل ساریخانی
صفحات : 25-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : حقوق محیط زیست و رویه های غیر منطبق (مسئولیت دولت ها)
نویسندگان : امیر مرادیان عالم
صفحات : 38-47
دانلود اصل مقاله