سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1394، جلدسوم، شماره1

عنوان مقاله : بررسی جامعیت و فراگیربودن مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم از منظر قرآن
نویسندگان : مجتبی گودرزی
صفحات : 1-7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی تمکین در حقوق ایران و فقه عامه
نویسندگان : مهران اردستانی، حسین انگورج تقوی
صفحات : 8-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جایگاه خسارت معنوی در حقوق و مبانی حقوقی آن
نویسندگان : کمال رئوف
صفحات : 18-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تجری و جرم محال از منظر فقه و حقوق جزا
نویسندگان : یوسف نورائی، رقیه غفوری
صفحات : 30-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل معاونت در جرم از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نویسندگان : سیدرضا سیدقاسمی اکبرآباد، سیدمحسن سیدقاسمی اکبرآباد
صفحات : 38-47
دانلود اصل مقاله