سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1398، جلددوم ، شماره 15

عنوان مقاله : بررسی مؤلفه‌های خرق عادت و اعجاز در دو خطبه "مونقه" و "بی‌نقطه" امام علی (ع)
نویسندگان : علی عزیزی، وحید کشاورز
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی علائم بلوغ در دختران و پسران
نویسندگان : رضا فرج الهی، مریم سیفی
صفحات : 13-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : میزان برخورداری اتباع خارجه از نظام بانکی و مالی در حقوق ایران
نویسندگان : امیر رئیسی نافچی، بیژن دارابی
صفحات : 22-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مفهوم اختلاس از منظر حقوقی و اثرات آن بر اقتصاد و مسائل اجتماعی جامعه
نویسندگان : مهدی هلالی، محمدامین طاهری نسب
صفحات : 34-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اعتبار احکام حکومتی ولی فقیه (ولی فقیه مستقر) بر مسلمانان سایر کشورها (هم کشورهای اسلامی هم کشورهای غیراسلامی)
نویسندگان : بهروز ذوالفقاری
صفحات : 45-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نحوۀ به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک ها
نویسندگان : رضا سلطانی، مجید معصومی
صفحات : 53-61
دانلود اصل مقاله