سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1398،جلدسوم، شماره16

عنوان مقاله : بازنگری فقهی و حقوقی درمشروعیت جبران کاهش ارزش پول
نویسندگان : مرتضی محمدی راد، سیدمحمد شفیعی دارابی (مازندرانی)، نسرین کریمی
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی حقوق ازدواج کودکان به مثابه حقوق شهروندی
نویسندگان : عسل عظیميان، علیرضا پورجهان، ابراهیمی کتولي
صفحات : 15-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی آگهی های ثبتی در مراحل مختلف ثبت املاک
نویسندگان : روح الله آهنگران
صفحات : 31-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اصل استقلال و بی طرفی داور در حقوق ایران و نظام ها حقوقی کامن لاو و رومی ژرمنی
نویسندگان : توحید سلام زاده سلماسی
صفحات : 46-58
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ضرورت تدقیق در ملاک تشخیص امر مختوم کیفری و موارد تجویز عدول از آن
نویسندگان : بهنام یوسفیان شوره دلی، نصیبه عرب پوریانی
صفحات : 59-70
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ماهیت حقوقی کنسرسیوم و مقایسه آن با نهادهای حقوقی مشابه
نویسندگان : فاطمه فشخورانی، مریم مرادی کرناچی
صفحات : 71-84
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی یافته های علم جنین شناسی بر اساس آیات قرآنی
نویسندگان : هانا سلامت، نوید نقشبندی
صفحات : 85-101
دانلود اصل مقاله