سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1395، جلددوم، شماره3

عنوان مقاله : مراجع قضایی و شبه قضایی
نویسندگان : علی رحمتی وند
صفحات : 1-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاریخ پیدایش تشیع در سیستان
نویسندگان : حلیمه رضایی
صفحات : 21-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی وضعیت فقهی_حقوقی شرط عدم تمکین و استمتاع در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و آیات و روایات
نویسندگان : افسانه سامری، منصور امیرزاده جیرکلی
صفحات : 29-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیشگیری وضعی کاستن میزان جرایم با شناخت بزهکاران از طریق تاسیس بانک داده های انگشت نگاری DNA
نویسندگان : یوسف نورائی، هادی توکلی
صفحات : 37-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جالش های حریم خصوصی در مقررات و رویه های ایالات متحده آمریکا
نویسندگان : مهرداد قربانی، روح اله موذنی
صفحات : 43-50
دانلود اصل مقاله