سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1394، جلددوم، شماره2

عنوان مقاله : مفهوم عدالت در راستای رعایت حقوق شهروندی در دادگاه‌ ها و دادسرای نظامی
نویسندگان : صادق تبریزی
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : انواع تأکید در نهج الفصاحه
نویسندگان : حسن اسماعیل زاده، حکیمه رستمی
صفحات : 14-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی فقهی و حقوقی مبانی جرم انگاری مباشرت در جرم انتقال مال غیر
نویسندگان : جمال رضایی حسین ابادی، فاطمه امیرمحمدی
صفحات : 22-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : گذری بر سنجه های عاطفه در حوزه بلاغت علوی
نویسندگان : زینب رحیمی، پروانه دودمان، عبدالله موحدی محب، سکینه محمدی
صفحات : 32-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی محیط(cpted)، با جستاری بر پیشگیری از جرم با نگاهی بر امنیت جامعه
نویسندگان : مجتبی محمدی زاده کرمانی نژاد، نیلوفر نصیری مقدم
صفحات : 45-52
دانلود اصل مقاله