سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1394، جلداول، شماره1

عنوان مقاله : نقش اراده در تنظیم روابط حقوق خصوصی و مقایسه تطبیقی آن در فقه امامیه و قانون وضعی
نویسندگان : محمد شریعتی فرد، حسین شریعتی فرد
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ارزش شناسی فارابی ودلالت های آن در تعلیم وتربیت
نویسندگان : مختار رنجبر، نهضت صفایی، پروانه دودمان
صفحات : 14-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیشگیری رشدمدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان در فضای سایبر
نویسندگان : علیرضا سایبانی، ابوطالب خلیلی
صفحات : 21-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعریف، پیشینه، اهداف و ویژگی‌های مجازات سالب آزادی
نویسندگان : حمزه اسفندیاری بیات، یاسین مطهری
صفحات : 31-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی اهداف تربیتی از دیدگاه نوعمل گرایی (رورتی) و اسلام (علامه طباطبایی)
نویسندگان : پروانه دودمان، عباس قلتاش، حیدر اسماعیل پور
صفحات : 43-49
دانلود اصل مقاله