سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1400، جلداول، شماره24

عنوان مقاله : تناقض، تسامح و تساهل مولانا در مثنوی با اشعریت
نویسندگان : عاشور حسن زاده عرب، فریدون طهماسبی
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ویروس جدید کرونا و مسئولیت دولت در قبال ملت
نویسندگان : مصطفی ملکی، ابراهیم فریادیان
صفحات : 17-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نسبت عرفان با فقه از منظر امام خمینی
نویسندگان : موسی حکیمی صدر، امیر رحمان کلاهی
صفحات : 28-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه تعاملی فقه و حقوق
نویسندگان : سیدمجتبی جلالی، مائده صفیان بلداجی
صفحات : 35-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش دادگاههای تخصصی درکاهش جرائم و ارتقاء جایگاه ورزش
نویسندگان : محمدرضا اخگر، محمد نیکروان، کیوان شعبانی مقدم، عزت اله شاه منصوری
صفحات : 44-57
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مسئولیت مدنی دولت ها در قبال خسارات ناشی از شیوع و انتقال ویروس کرونا
نویسندگان : سحر بازرگانی
صفحات : 58-72
دانلود اصل مقاله