سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1399،جلداول، شماره22

عنوان مقاله : تحلیلی بیع سهام عرضه شده در بورس از منظر فقهی
نویسندگان : جمشید میرزایی، سیدهمت اله حسینی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی فقهی تغییر جنسیت بر ارث
نویسندگان : خلیل اله احمدوند، یزدان کرمی، فائزه ویسی سطری
صفحات : 11-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عدالت در ازدواج مجدد
نویسندگان : مرضیه کاوه زاده، سعید صفی شلمزاری، مهدی عاشوری
صفحات : 21-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چگونگی شکل گیری ذهنیت مجرمانه
نویسندگان : آذر آچاک
صفحات : 32-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه ی دیدگاه زمخشری و علامه طباطبایی در خصوص معنای محکم و متشابه ذیل آیه ی 7 آل عمران
نویسندگان : فاطمه ناظمی، حمید کمانکش، زکیه سمیعی، فاطمه خطیبی
صفحات : 43-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : حکم تکلیفی نکاح و اقسام نکاح
نویسندگان : نجمه شریف پور، مریم شریف پور
صفحات : 51-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی جوانب برخی مجازات های شرعی و امکان سنجی تغییر در آنها
نویسندگان : مصطفی نوری
صفحات : 63-77
دانلود اصل مقاله