سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1396، جلدسوم، شماره 9

عنوان مقاله : اشتباه قاضی در مقام صدور و اجرای حکم و نحوه جبران خسارت آن
نویسندگان : فهیمه ملک‌زاده
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : قضازدایی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان
نویسندگان : نفیسه زائری
صفحات : 15-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مفهوم کلمۀ"ولد" در آیات ارث و تأثیر آن در سهم الإرث نوه های یتیم
نویسندگان : نبی‌ اله پاک‌منش
صفحات : 21-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی جرم شناختی آزارهای جنسی زنان در محیط های شغلی
نویسندگان : الناز گلبری، عذرا هدایتی آرا
صفحات : 32-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی فقهی مهلت پرداخت دیه در قتل
نویسندگان : مجید قورچه بیگی، مرتضی میرزایی مقدم
صفحات : 44-54
دانلود اصل مقاله