سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1396، جلدسوم، شماره8

عنوان مقاله : مبانی مسئوولیت حقوقی پزشکان
نویسندگان : استاتیرا غلامی، مهدی یوسفی صادقلو
صفحات : 1-6
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نطبیقی علل دروغگویی از منظر قرآن و روان شناسان
نویسندگان : سید علی آل یاسین، اعظم زارع
صفحات : 7-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه قانون ایران
نویسندگان : سید حسن آصفی، سید احمد حبیب نژاد
صفحات : 20-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اعلام زعامت رسمی سیاسی امام از دیدگاه فرقین
نویسندگان : زری فیروزگاه
صفحات : 30-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه جرم محاربه و تروریسم در حقوق جزای ایران و فرانسه
نویسندگان : سعید پزشکی زاده
صفحات : 44-51
دانلود اصل مقاله