سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1396، جلدسوم، شماره7

عنوان مقاله : مطالعه تطبیقی مصونیت کیفری نمایندگان مجلس با موازین دادرسی عادلانه
نویسندگان : فاطمه جعفریان
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مرور زمان در برخی از کشورهای جهان
نویسندگان : سیده رزیتا هاشمی زاده
صفحات : 15-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل مرتبط با وقوع پدیده همسرکشی بین سال های 1378تا 1393 در استان کرمان
نویسندگان : محمد امیرمحمدی، امین الله زمانی
صفحات : 24-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بازخوانی تحلیلی-انتقادی قاعده لا کفاله فی الحد
نویسندگان : زهرا صالح آبادی، سیده ساعده حسینی
صفحات : 33-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی حقوق مولفین در قانون ایران و مصر
نویسندگان : علی پیلوا، حسین انگورج تقوی
صفحات : 43-51
دانلود اصل مقاله