سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1399،جلددوم، شماره21

عنوان مقاله : سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرم زمین خواری با توجه به قوانین موضوعه
نویسندگان : فائزه بهادر
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و تحلیل تطبیقی حکم فقاهتی طهارت آب ها از منظر مذاهب اسلامی
نویسندگان : سیدمجتبی جلالی، غلامعباس مولوی وردنجانی، علی طاهری دهنوی
صفحات : 13-25
دانلود اصل مقاله