سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1399،جلددوم، شماره20

عنوان مقاله : خوانشی نهادی و کاربردی از عقل در استنباط احکام فقهی و حقوقی در فقه امامیه و اهل سنت
نویسندگان : فاطمه کریمی، دکترمحمد جعفری هرندی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مصادیق مالکیت فکری در فوتبال
نویسندگان : احسان لامع، رحیم لطفی، نسترن کمیجانی
صفحات : 11-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی قرارداد اختیار معامله (با تأکید بر حقوق آمریکا و انگلیس)
نویسندگان : جمشید میرزایی، خانم فروزان بابعالی
صفحات : 19-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سند لازم الاجرا
نویسندگان : علیرضا همتی
صفحات : 36-48
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاوی ادله و باز خوانی اقوال فقه پژوهان پیرامون قتل در فراش
نویسندگان : فاطمه مهدوی
صفحات : 49-58
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش قضا و قدر در تعیین سرنوشت و بررسی دیدگاه عزیزالدین نسفی و ابن عربی
نویسندگان : جمیله تمیز توکلی
صفحات : 59-69
دانلود اصل مقاله