سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1399،جلددوم، شماره20

عنوان مقاله : خوانشی نهادی و کاربردی از عقل در استنباط احکام فقهی و حقوقی در فقه امامیه و اهل سنت
نویسندگان : فاطمه کریمی، محمد جعفری هرندی
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله