سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1399،جلداول، شماره20

عنوان مقاله : زینت و آراستگی از منظر آیات و روایات
نویسندگان : حسین مولوی پردجانی، حسین شفیع، سید برزو جمالیان زاده
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر شرایط قراردادی و عهدنامه مودّت بر تعیین غرامت در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده
نویسندگان : هنگامه غضنفری، سیدهمت اله حسینی
صفحات : 14-24
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی شرط فرزند آوری ضمن عقد نکاح از منظر فقه امامیه و مذاهب چهارگانه
نویسندگان : حمید کلوندی
صفحات : 25-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیامدهای فقهی حقوقی تخریب محیط زیست
نویسندگان : فاطمه مهدوی
صفحات : 37-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شرط فعل و ضمانت اجرای آن از دیدگاه صاحب جواهر (ره)، شیخ انصاری (ره)، امام خمینی (ره) و قانون مدنی ایران
نویسندگان : جواد حاج زینلی چالشتری
صفحات : 44-60
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اصل صلاحیت بر تعیین صلاحیت در داوری در حقوق ایران
نویسندگان : مائده چینی ساز
صفحات : 61-69
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تابعیت مضاعف شرکت های تجاری
نویسندگان : محمد امین قندی
صفحات : 70-80
دانلود اصل مقاله