سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1399،جلدسوم، شماره19

عنوان مقاله : بررسی کفائت از دیدگاه تشیع
نویسندگان : محمد زارعی، قاسم شفیعی
صفحات : 1-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مسئولیت مدنی دولت در اعمال سیاست‌های پولی
نویسندگان : بیژن دارایی، سید همت‌اله حسینی
صفحات : 23-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اصول تربیتی از دیدگاه امام حسن مجتبی (ع)
نویسندگان : عصمت فداکار، سید برزو جمالیان زاده
صفحات : 32-41
دانلود اصل مقاله