سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1399،جلددوم، شماره19

عنوان مقاله : بررسی آیین‌نامه دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی از منظر اصول دادرسی کیفری
نویسندگان : اعظم جمشیدی، هانه فرکیش
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقد و بررسی کفویت در نکاح از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنت
نویسندگان : محمد زارعی، قاسم شفیعی
صفحات : 15-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : گواهان رستاخیز و ادله
نویسندگان : مائده پسرکلو، علی اکبر محمدی
صفحات : 23-35
دانلود اصل مقاله