سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1398، جلدسوم ، شماره 15

عنوان مقاله : نقش تنفیذ و رد معاملات فضولی در منظر فقه و حقوق موضوعه
نویسندگان : علی بابایی
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مسئولیت کیفری شکنجه گران در نظام حقوقی ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
نویسندگان : رضا احدی، مهدی حاتمی
صفحات : 16-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اجتهاد تخصصي و شوراي فقهي لازمه ي اعتقاد به تخطئه در عصر پسامدرن
نویسندگان : فرهنگ افراسیابی
صفحات : 32-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی غش و کم فروشی در معاملات از دیدگاه احادیث و روایات
نویسندگان : شهناز تیموری، ام البنین ذات نیکی
صفحات : 42-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ضمان بیت المال در پرداخت دیه و آثار مترتب بر آن
نویسندگان : مهدی هلالی، امیر هاشم زاده، محمدامین طاهری نسب
صفحات : 51-67
دانلود اصل مقاله