سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1398،جلدسوم، شماره16

عنوان مقاله : باز نگری فقهی وحقوقی درمشروعیت جبران کاهش ارزش پول
نویسندگان : مرتضی محمدی راد، سید محمد شفیعی دارابی (مازندرانی)، نسرین کریمی
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی حقوق ازدواج کودکان به مثابه حقوق شهروندی
نویسندگان : عسل عظیميان، علیرضا پور جهان، ابراهیمی کتولي
صفحات : 17-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی آگهی های ثبتی در مراحل مختلف ثبت املاک
نویسندگان : روح الله آهنگران
صفحات : 36-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اصل استقلال و بی طرفی داور در حقوق ایران و نظام ها حقوقی کامن لاو و رومی ژرمنی
نویسندگان : توحید سلام زاده سلماسی
صفحات : 51-64
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ضرورت تدقیق در ملاک تشخیص امر مختوم کیفری و موارد تجویز عدول از آن
نویسندگان : بهنام یوسفیان شوره دلی، نصیبه عرب پوریانی
صفحات : 65-77
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ماهیت حقوقی کنسرسیوم و مقایسه آن با نهادهای حقوقی مشابه
نویسندگان : فاطمه فشخورانی، مریم مرادی کرناچی
صفحات : 78-91
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی یافته های علم جنین شناسی بر اساس آیات قرآنی
نویسندگان : هانا سلامت، نوید نقشبندی
صفحات : 92-108
دانلود اصل مقاله