سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1398،جلدسوم، شماره17

عنوان مقاله : بررسی مصادیق تجارت حلال و حرام براساس آیه 30نساء با رویکرد فقهی
نویسندگان : خلیل الله احمدوند، نرگس باجلان
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شرطیت عقل در طرفین عقد از دیدگاه مذاهب اسلامی
نویسندگان : قاسم شفیعی، محسن شفیعی، افراسیاب صالحی شهرودی
صفحات : 11-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحولات حقوق بین الملل در زمینه مبارزه با ترور بیولوژیک
نویسندگان : نازآفرین ناظمی
صفحات : 18-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بازتاب مضامین و حکایات در قرآن کریم و احادیث در اشعار سعدی شیرازی
نویسندگان : لیلا افشار
صفحات : 31-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه تطبیقی نظام حقوقی احراز شرایط ماهوی ثبت اختراع در ایران و دانمارک
نویسندگان : فرحناز شیروانی، رضا بیرانوند
صفحات : 37-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط هوش فرهنگی با سبک رهبری تبدیلی و فرسودگی شغلی مطالعه موردی (دبیران مقطع متوسطه اول شهرستان کارون)
نویسندگان : بدرالدین نواسری
صفحات : 51-69
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی کتک زدن زوجه از نظر مذاهب خمسه
نویسندگان : خلیل الله احمدوند، فائزه محمدی
صفحات : 70-79
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی قرارداد بین المللی نفتی بیع متقابل در پرتوی قاعده ی فقهی نفی سبیل
نویسندگان : یاسر یاراحمدی، ابراهیم موسی زاده
صفحات : 80-89
دانلود اصل مقاله