سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1398،جلداول، شماره18

عنوان مقاله : تلقیح مصنوعی ناهمگون از منظر فقها
نویسندگان : خلیل الله احمدوند، فائزه محمدی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اعتبار رشد در معاملات از دیدگاه فقه امامیه
نویسندگان : داود حسن پور
صفحات : 10-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی فقهی احکام اختصاصی پدر در فقه امامیه
نویسندگان : خلیل اله احمدوند، مهدیه کرمی، زهرا حسنی نفطه
صفحات : 21-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اهمیت اشتغال – برنامه های اصلاحی و تربیتی و تراکم جمعیت کیفری درنظام حقوقی ایران
نویسندگان : علیرضا عباسی
صفحات : 29-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عدالت ترمیمی
نویسندگان : سميه رحماني، حمیده ره انجام، حمیدرضا قاسمی
صفحات : 41-51
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ماهیت و آثار خسارت تنبیهی در حقوق ایران و تحلیل مزایا و معایب قابلیت بیمه کردن آن
نویسندگان : فرزاد کرمی کلمتی
صفحات : 52-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی فقهی و حقوقی بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398کل کشور و تاثیر آن برعدالت محوری و فرهنگ سازی اجتماعی در مطالبات غیرجاری بانک ها
نویسندگان : ناصر دلگشامهر، عذرا حسن زاده دیزجی
صفحات : 63-73
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی فقهی عدم اختصاص برص و جذام نسبت به زنان و عدم فسخ نکاح به واسطه بیماری های نوظهور
نویسندگان : خلیل اله احمدوند، فائزه ویسی سطری، سجادپروینی
صفحات : 74-81
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحول تاریخی ترجمه‌های آیه شریفه « أَلَمْ نجعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا» (المرسلات/25)
نویسندگان : فرشته دارابی، ملیکا کردلویی
صفحات : 82-91
دانلود اصل مقاله