سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1398،جلد دوم، شماره16

عنوان مقاله : بررسی تاثیر حیا و عفاف درملاک کفایت زوجین بر احقاق حقوق معنویی ایشان
نویسندگان : ملیحه بلندیان کاشی
صفحات : 1-7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : انقلاب سایبری و امنیت منطقه‌ای
نویسندگان : لیلا باجلان
صفحات : 8-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نسبی گرایی یا جهانشمولی بودن حقوق بشربا تاکید بر اعلامیه حقوق بشر
نویسندگان : سیدکامران پورمحمدی، سیدابراهیم مرتضوی، سیده راضیه پورمحمدی
صفحات : 16-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تزاحم آزادی بیان و آزادی دین در نظام بین‌المللی حقوق بشر
نویسندگان : علی یزدانیان
صفحات : 29-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی شرایط حق شفعه از منظر فـقه امـامـیه و حقوق مدنی
نویسندگان : خلیل الله احمدوند، فرشته عزیزی جوبشهر
صفحات : 36-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی روابط دولت اسلامی با دول غیر اسلامی با تأکید بر فقه سیاسی
نویسندگان : محمد حسن فصیحی، عبدالقیوم سجادی
صفحات : 47-58
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش پلیس و حکومت در حق بر محیط زیست سالم
نویسندگان : سارا رستمی
صفحات : 59-71
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی جرم ارتشا در قوانین ایران و مصر
نویسندگان : محمدعلی خزیمه
صفحات : 72-88
دانلود اصل مقاله