سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1398،جلد دوم، شماره16

عنوان مقاله : بررسی تاثیر حیا وعفاف درملاک کفایت زوجین بر احقاق حقوق معنویی ایشان
نویسندگان : ملیحه بلندیان کاشی
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : انقلاب سایبری و امنیت منطقه‌ای
نویسندگان : لیلا باجلان
صفحات : 9-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نسبی گرایی یا جهانشمولی بودن حقوق بشربا تاکید بر اعلامیه حقوق بشر
نویسندگان : سیدکامران پورمحمدی، سید ابراهیم مرتضوی، سیده راضیه پورمحمدی
صفحات : 20- 33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تزاحم آزادی بیان و آزادی دین در نظام بین‌المللی حقوق بشر
نویسندگان : علی یزدانیان
صفحات : 34 -40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی شرایط حق شفعه از منظر فـقه امـامـیه و حقوق مدنی
نویسندگان : خلیل الله احمدوند، فرشته عزیزی جوبشهر
صفحات : 41-57
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی روابط دولت اسلامی با دول غیر اسلامی با تأکید بر فقه سیاسی
نویسندگان : محمد حسن فصیحی، عبدالقیوم سجادی
صفحات : 58-69
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش پلیس و حکومت در حق بر محیط زیست سالم
نویسندگان : سارا رستمی
صفحات : 70-84
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی جرم ارتشا در قوانین ایران و مصر
نویسندگان : محمدعلی خزیمه
صفحات : 85-105
دانلود اصل مقاله