سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1397 ، جلد دوم، شماره 13

عنوان مقاله : نقش قاضی در تعدیل قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و فرانسه
نویسندگان : کمال رئوف
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل ساخت دیوار حائل توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی
نویسندگان : یاسمین ملک زاده کوهکن
صفحات : 13-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اباحه در نگرش فقهی شیعه و ترسیم میدان عمل آزادی نظر قانونی
نویسندگان : حسین تیرافکن، عباس تیرافکن، ابولفضل آشوغ
صفحات : 34-47
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی
نویسندگان : یحیی میرعلی
صفحات : 48-57
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی راهکارهای حقوقی پیشگیری ازخسارت های زیست محیطی با تأکید بر حقوق ایران و اتحادیه اروپا
نویسندگان : بهزاد اخزری، طیب افشارنیا
صفحات : 58-72
دانلود اصل مقاله