سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1397 ، جلد اول، شماره 13

عنوان مقاله : قرعه انداختن سنتی که اسلام آن را امضا کرد
نویسندگان : رسول سعیدی زاده
صفحات : 1-5
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اهلیت و حجر در فقه امامیه و حقوق ایران
نویسندگان : سیامک جعفرزاده، صفدرمحمدی
صفحات : 6-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیرات و دلایل جرم گرایی اطفال و نوجوانان در شهرستان خوی
نویسندگان : شبنم کاردار
صفحات : 19-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مسقطات رد و ارش در خیار عیب از منظر مذاهب پنجگانه
نویسندگان : سید حسین آل طاها
صفحات : 43-56
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن در قانون جزایی ایران
نویسندگان : علیرضا رضائی سیابیدی
صفحات : 57-72
دانلود اصل مقاله