سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397 ، جلد دوم ، شماره 11

عنوان مقاله : بررسی رابطه سه جانبه وضعیت مالی، اقلام تعهدی و کیفیت راهبری شرکت
نویسندگان : محمد جباری جم
صفحات : 1-21
دانلود اصل مقاله