سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397 ، جلد دوم ، شماره 11

عنوان مقاله : بررسی رابطه سه جانبه وضعیت مالی، اقلام تعهدی و کیفیت راهبری شرکت
نویسندگان : محمد جباری جم
صفحات : 1-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تقنینی و قضایی جرم انگاری مطبوعاتی با مروری بر دعاوی مطبوعاتی
نویسندگان : احمد غریبی
صفحات : 22-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تفسیر تطبیقی واژه ی «کلمات» در آیه¬ی124 سوره بقره از دیدگاه فریقین
نویسندگان : سیدضیاء الدین علیانسب، اکرم نصیری
صفحات : 44-59
دانلود اصل مقاله