سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397 ، جلد اول ، شماره 11

عنوان مقاله : جایگاه آثار شنیداری و بسترهای قانونی حمایت از پدیدآورندگان آن
نویسندگان : احسان نعمتی، مهدی طالقان غفاری
صفحات : 1-7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ماده 12 کنوانسیون سازمان ملل متحد در استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی (2005)
نویسندگان : سکینه اسدزاده
صفحات : 8-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : دلالتهای معنایی در ترکیبهای چندوجهی نحوی در قرآن کریم مطالعه موردی: سوره های فاتحه، بقره، آل عمران
نویسندگان : علی بابائی دم طسوج
صفحات : 15-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : فیدئیسم شرقی و غربی ((مقایسه نظریه مرجئه و کی یرکگور در باب ایمان))
نویسندگان : جواد خادم زاده مقدم، افراسیاب صالحی شهرودی
صفحات : 32-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : فقه سیاسی در گفتمان های اطلاعاتی و امنیتی "بر اساس گفتمان اطلاعاتی- امنیتی امام خمینی (ره)"
نویسندگان : محمد سلمان تبارسوته، مرتضی علویان
صفحات : 44-59
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیامدها و آثار فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در نظام حقوقی ایران
نویسندگان : نادر چمنی، رستم علی اکبری
صفحات : 60-75
دانلود اصل مقاله