سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1396، جلداول، شماره 10

عنوان مقاله : بررسی اعتیاد اینترنتی بر اساس احساس تنهایی و سبک های حل مسئله در دانشجویان
نویسندگان : نرگس رشیدی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی وجوه معنایی واژه "ظن" در بیست ترجمه فارسی معاصر
نویسندگان : سروش یاوری
صفحات : 13-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مسئولیت کیفری و مدنی ضابطان خاص در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم
نویسندگان : رضا بيراوند،ياسرفرج پور مقدم
صفحات : 26_41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بحران ژئوپلتیک منطقه غرب آسیا در پسا داعش
نویسندگان : محمّد سلمان تبارسوته ، دکتر مرتضی علویان
صفحات : 42-51
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : درآمدی بر جنایات داعش از منظر حقوق کیفری بین الملل
نویسندگان : حسین کاظمی فروشانی، نرگس اکبری
صفحات : 52-69
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اعمال مصونيت کیفری در پرتو حقوق کیفری بین المللی
نویسندگان : حسین کاظمی فروشانی ، نرگس اکبری
صفحات : 70-92
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر اختلاف دیدگاه اصولیین در استصحاب بر موضع ایشان نسبت به خیار غبن و عیب
نویسندگان : دکتر محمّد خانی1 ،دکتر سید محسن آزیز2
صفحات : 131-139
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : غرور و انواع آن در اخلاق اسلامی
نویسندگان : افراسیاب صالحی شهرودی
صفحات : 140-145
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : خواجه و دو کتاب اخلاقی او
نویسندگان : افراسیاب صالحی شهرودی
صفحات : 146-151
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : قرعه انداختن ، سنتی که اسلام آن را امضا کرد
نویسندگان : رسول سعیدی زاده
صفحات : 152-156
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)
نویسندگان : ملیحه پیشوایی، امین عباسی
صفحات : 157-168
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل و بررسی مواد 199 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318در خصوص نقش دادگاه در بررسی دلایل توسط قاضی
نویسندگان : حمیدرضا پرهام مهر
صفحات : 169-183
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل و بررسی علم خداوند متعال به مخلوقات از منظر علامه طباطبایی و فخر رازی(با تأکید بر آیه 59 سوره انعام)
نویسندگان : رضا میرزایی
صفحات : 184-193
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جایگاه اخلاق حاکم در معماری سنتی در دین و فرهنگ
نویسندگان : جمال¬الدین مهدی¬نژاد ، سودابه قلي¬پور
صفحات : 194-206
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی شروط مندرج در موافقت نامه های دو جانبه سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان : علی اسلامی پناه ، مصطفی مداحی نسب ، سجاد مهربانی
صفحات : 207-223
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : علل و آسیب هایی موجد طلاق توافقی
نویسندگان : یوسف محمدحسینی حاجی ور
صفحات : 224-236
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : خلا موجود در قوانین و مقررات منابع طبیعی در خصوص تشخیص اراضی ملی و ارایه ی راهکارهای کاربردی
نویسندگان : سید احمد عسگری ارجنکی
صفحات : 237-248
دانلود اصل مقاله