سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1396، جلداول، شماره 10

عنوان مقاله : بررسی اعتیاد اینترنتی بر اساس احساس تنهایی و سبک های حل مسئله در دانشجویان
نویسندگان : نرگس رشیدی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی وجوه معنایی واژه "ظن" در بیست ترجمه فارسی معاصر
نویسندگان : سروش یاوری
صفحات : 13-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مسئولیت کیفری و مدنی ضابطان خاص در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم
نویسندگان : رضا بيراوند،ياسرفرج پور مقدم
صفحات : 26_41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بحران ژئوپلتیک منطقه غرب آسیا در پسا داعش
نویسندگان : محمّد سلمان تبارسوته ، دکتر مرتضی علویان
صفحات : 42-51
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : درآمدی بر جنایات داعش از منظر حقوق کیفری بین الملل
نویسندگان : حسین کاظمی فروشانی، نرگس اکبری
صفحات : 52-69
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اعمال مصونيت کیفری در پرتو حقوق کیفری بین المللی
نویسندگان : حسین کاظمی فروشانی ، نرگس اکبری
صفحات : 70-92
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر اختلاف دیدگاه اصولیین در استصحاب بر موضع ایشان نسبت به خیار غبن و عیب
نویسندگان : دکتر محمّد خانی1 ،دکتر سید محسن آزیز2
صفحات : 131-139
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : غرور و انواع آن در اخلاق اسلامی
نویسندگان : افراسیاب صالحی شهرودی
صفحات : 140-145
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : خواجه و دو کتاب اخلاقی او
نویسندگان : افراسیاب صالحی شهرودی
صفحات : 146-151
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : قرعه انداختن ، سنتی که اسلام آن را امضا کرد
نویسندگان : رسول سعیدی زاده
صفحات : 152-156
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان مهاجر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)
نویسندگان : ملیحه پیشوایی، امین عباسی
صفحات : 157-168
دانلود اصل مقاله