سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1395، جلداول، شماره4

عنوان مقاله : بررسی تطبیقی مرحله تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
نویسندگان : بهرام سالاری، عباس بابایی خانه سر
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی شیوه ها و راهکارهای پیشگیری از جرایم اینترنتی از دیدگاه اساتید ارتباطات و فعالان حوزه فضای مجازی
نویسندگان : علی گرانمایه پور، فرزانه طاهرسلطانی
صفحات : 11-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیلی بر حقوق موزه خصوصی با نگاهی بر اساسنامه ایکوم ( مطالعه موردی کنفرانس ایکوم-توکیو2009)
نویسندگان : هاییده خمسه، احمدرضا فاطمی صرد
صفحات : 26-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی قاعده درء ازدیدگاه فقه امامیه و اهل سنت
نویسندگان : حسین خرم دل، نادر مختاری افراکتی
صفحات : 33-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مبانی فقهی نکاح موقت و ثبت آن
نویسندگان : ریحانه ایزدی، مصطفی رجائی پور
صفحات : 43-51
دانلود اصل مقاله