سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1395، جلداول، شماره3

عنوان مقاله : تحلیل مبانی فلسفی ساختار آموزش در آموزش عالی
نویسندگان : سید احمد هاشمی، پروانه دودمان، فروغ هاشمی، رویا بویری
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی جرم سایبری "پورنوگرافی" با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نویسندگان : یوسف نورائی، نعمت نوری
صفحات : 9-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واخواهی:ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی
نویسندگان : مسعود شمس نژاد
صفحات : 19-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه‌ی ماهوی انتقال مال غیر و معامله‌ی معارض
نویسندگان : رامین کاویانی فرد
صفحات : 32-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نظریه‌ی برچسب زنی در قواعد فقهی حقوق کیفری اسلام
نویسندگان : بهروز کم
صفحات : 41-50
دانلود اصل مقاله