سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1394، جلددوم، شماره1

عنوان مقاله : بازخوانی ادله‌ی فقهی اذن ولی در نکاح باکره‌ی رشیده
نویسندگان : میکائیل صفائی
صفحات : 1-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : قبض وتسلیم در عقود وآثار آن در فقه وحقوق ایران
نویسندگان : زهرا وحیدی قلانلو ، ابراهیم جعفری خورشیدی
صفحات : 22-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تفصیلی پلورالیسم یاتکثرگرایی دینی در آراء علمای اسلامی
نویسندگان : فرهنگ افراسیابی
صفحات : 34-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مسئولیت مدنی وزارت آموزش و پرورش در قبال افت تحصیلی دانش آموزان
نویسندگان : یوسف محمدحسینی حاجی ور
صفحات : 60-73
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مسئولیت مدنی دولت در قبال ریزگردها ناشی از رها اراضی ملی رها شده و خشک نمودن تالاب هورالعظیم در استان خوزستان
نویسندگان : یوسف محمدحسینی حاجی ور
صفحات : 74-85
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تحلیلی- انتقادی قاعده"لا دیه لمن قتله الحد او التعزیر"
نویسندگان : سیده ساعده حسینی ، سید مهدی احمدی موسوی ، زهرا صالح آبادی
صفحات : 86-93
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بازخوانی تحلیلی- انتقادی قاعده لا کفاله فی الحد
نویسندگان : زهرا صالح آبادی ، سیده ساعده حسینی
صفحات : 94-103
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اعاده دادرسی احکام قطعی نوجوانان محکوم به قصاص نفس قبل از سال 92 و در پرتو قانون جدید
نویسندگان : نفیسه زایری، محمدجوادکریمی، محمودسرخه
صفحات : 104-112
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی جرم سقط جنین درحقوق ایران و جمهوری عربی مصر
نویسندگان : محمود سرخه، اکبر برزگر
صفحات : 113-122
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : زمینه های بهره گیری از عقل در فقه شیعه
نویسندگان : علی اصغر محسنی
صفحات : 123-130
دانلود اصل مقاله