سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1394، جلداول، شماره1

عنوان مقاله : بررسی تفصیلی جرائم سایبری در ایران و ارائه راهکارهایی در مقابله با آن
نویسندگان : فرهنگ افراسیابی، ایمان رهبر
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در آیئنه فقه و حقوق اسلامی
نویسندگان : سهیلا صحرانشین سامانی
صفحات : 9-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه تطبیقی مصونیت کیفری نمایندگان مجلس با موازین دادرسی عادلانه
نویسندگان : فاطمه جعفریان
صفحات : 22-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : قوانین حمایتی موجود از زنان شاغل در حقوق ایران تهدید یا فرصت؟
نویسندگان : ابوذر گلشنی ، سیدهاشم فرقانی
صفحات : 36-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : قوانین حمایتی موجود دولت جمهوری اسلامی ایران از زنان شاغل؛ تبعیض روا یا تضییع حقوق؟
نویسندگان : ابوذر گلشنی ، سیدهاشم فرقانی
صفحات : 43-49
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مشروعیت جبران خسارت مازاد بر دیه
نویسندگان : فاطمه شوری
صفحات : 50-58
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بازپژوهی مبانی حجیت علم قاضی در جرایم حدی
نویسندگان : فیصل شریفی پور
صفحات : 59-72
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ماهیت حقوقی تغییر کاربری اراضی و املاک در حقوق ایران
نویسندگان : هادی نمازی زاده ، محمد روحانی مقدم
صفحات : 73-84
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بازپژوهی رفع ابهام اماره مديونيت با تکیه بر قانون فرانسه
نویسندگان : احسان عوض پور ، علی پور جواهری
صفحات : 85-96
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی حقوق مولفین در قانون ایران و مصر
نویسندگان : علی پیلوا ، حسین انگورج تقوی
صفحات : 97-120
دانلود اصل مقاله