سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1401، جلد اول، شماره28

عنوان مقاله : امکان سنجی نقض حقوق بشردوستانه در جنگ اوکراین
نویسندگان : پری ماه درگاهی
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثرات زیست محیطی در پروژهای نفتی
نویسندگان : حسین گنجی، محمدرضا حکاک زاده
صفحات : 11-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاملی برضرورت حق فرزند اوری زوجه در فقه و حقوق موضوعه
نویسندگان : راضیه مهدی پور
صفحات : 21-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ادله حرمت شدید قذف در فقه اسلامی با توجه به آیات و روایات و ارکان قذف
نویسندگان : سید محمد صادق حسینی، دکتر عادل ساریخانی
صفحات : 35-49
دانلود اصل مقاله