سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1400، جلد اول، شماره26

عنوان مقاله : مبانی فقهی مشروعيت تحصيل علوم غریبه از منظر فرقين
نویسندگان : محمود قیوم زاده، حبیب الله محمدی ، حسن محمدی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : محشای تطبیقی قوانین بیمه شخص ثالث در جبران خسارت
نویسندگان : بهزاد شیخی، مهدی ملک زاده، مریم‌محمدی، فاطمه فتاح مهر، مریم حیدری
صفحات : 13-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اجمالی و بازتاب اولیه در مورد تهدید بیوتروریسم
نویسندگان : بیژن حیدری، سمیرا مختاری
صفحات : 26-49
دانلود اصل مقاله